Terrein en clubhuis beheerder

Sinds eind september is Roel Braaksma aangesteld als terrein- en clubhuisbeheerder.  Roel gaat zich bezighouden met de indeling, onderhoud en netheid van het terrein, het onderhoud van het clubhuis en andere voorkomende werkzaamheden. Roel is aanspreekpunt voor leden die iets op het terrein willen, maar heeft ook de bevoegdheid namens het bestuur om leden aan te spreken op hun doen en laten op het terrein en de gebouwen.