Contributie verhoging

Zoals is besloten in de ALV van maart 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 de contributies verhoogd. De liggelden zullen niet worden gewijzigd, Voor een overzicht klik hier.