Facturen contributie

Op 1 maart zijn de contributie facturen per mail verzonden. Tevens is de ligplaats gefactureerd. Graag voldoen voor 15 maart 2019.