Reglement catamarans en surfplanken

Samenvatting regels uit de overeenkomst tussen WSV Bestevaer en de beheerder, het Recreatieschap Westfriesland.

 • Ieder jaar wordt voor de duur van 1 jaar een overeenkomst getekend voor het gebruik van het terrein.
 • In en uitvaren via de grote kom waarbij andere recreanten niet gehinderd mogen worden.
 • Het terrein mag uitsluitend gebruikt worden voor ligplaatsen van catamarans en surfplanken.
 • Auto’s alleen voor halen en brengen catamaran, grasmaaier en surfkar op het terrein.
 • Bij gebruik slagboom: slagboom openen, auto erdoor, slagboom sluiten.
 • Catamarans dienen op de trailer of op een beun met een hoogte van maximaal 30 cm en een oppervlak van maximaal 2.4×5.0 meter geplaatst te worden.
 • Op het terrein mogen geen lege trailers worden geparkeerd en mag niet worden overnacht.
 • De gebruiksperiode is van 1 april tot 1 november.
 • Na 1 november dient het terrein teruggegeven te worden aan het recreatieschap zoals per 1 april ontvangen.
 • Sleutelbeheer door Jan Nijboer (telefoonnummer 06-83797048); 1 sleutel per ligplaats en de kosten zijn 5 euro.
 • De vereniging is verplicht het terrein te onderhouden; zoals maaien en het verwijderen van afval. Bij in gebreke blijven mag het Recreatieschap de kosten in rekening brengen.
 • De afzetting is voor rekening van de vereniging inclusief het onderhoud.
 • Op de heuvel mag een vlaggenmast of seinmast geplaatst worden van max. 2 meter hoog.
 • Bouwwerken of reclame zijn zonder toestemming van het recreatieschap en het bestuur van Bestevaer niet toegestaan.
 • Het gebruik mag geen hinder veroorzaken aan de buren of gebruikers van de omliggende terreinen. Dus geen hinder voor de zwemmers.
 • Overtredingen worden beboet met 453 euro en 45 euro per dag zolang de overtreding voortduurt.
 • Bij nalatigheid is het Recreatieschap gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.