Inschrijven zomerzeilen

Gegevens deelnemer:Gegevens ouder/verzorger:

VOORWAARDEN
De cursist neemt geheel voor eigen rekening en/of risico aan de lessen, evenementen en wedstrijden deel.
De vereniging, noch andere daarbij betrokken personen, zoals instructeurs, hulpinstructeurs en ouderhulp, kunnen aansprakelijk; worden gesteld voor welke schade dan ook, welke direct of indirect door deelname zou kunnen ontstaan.
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van persoonlijke eigendommen van de cursist.

 

 

Foto: Hugo Onink