Bestuur

Algemeen adjunct:  Jentje de Boer

Overige bestuursfuncties: vacant.

Hoewel er vele vacatures in het bestuur zijn functioneert de vereniging dankzij de inzet van vele vrijwilligers normaal.

Ledenadministratie: Johan Bouma

Terreinbeheerder: Roel Braaksma

Contact via email: info@wsvbestevaer.nl