Inschrijfformulier cursus

  Gegevens zeiler/zeilster:

  Gegevens ouder/verzorger:

  Let op!: Voor deelname aan de lessen is lidmaatschap WSV Bestevaer verplicht. De deelnemer is/wordt in 2019 minimaal 8 jaar en is in het bezit van zwemdiploma A. Het einde van de cursus betekent niet dat het lidmaatschap van WSV Bestevaer automatisch is beëindigd. Opzeggingen altijd per mail doorgeven!

  Overige voorwaarden
  De cursist neemt geheel voor eigen rekening en/of risico aan de lessen, evenementen en wedstrijden deel.
  De vereniging, noch andere daarbij betrokken personen, zoals instructeurs, hulpinstructeurs en ouderhulp, kunnen aansprakelijk; worden gesteld voor welke schade dan ook, welke direct of indirect door deelname zou kunnen ontstaan.
  De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van persoonlijke eigendommen van de cursist.

  Privacy
  Bij inschrijving van lessen leggen wij persoonsgegevens vast. wsv Bestevaer gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering haar activiteiten. In ons Privacybeleid staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.