CWO systeem

Bron: Hugo Onink

Het CWO systeem, wat is dat?

Binnen Bestevaer wordt gewerkt volgens het CWO-systeem, maar wat is dat nou eigenlijk? CWO staat voor de Commissie Watersport Opleidingen, dit is een samenwerkingsverband van ANWB, HISWA en RECRON. Zij draagt zorg voor een uniform landelijk systeem van certificaten en diploma’s ten behoeve van vrijwillige watersportopleidingen. De opleidingen vinden zowel plaats bij vaarscholen als bij het Watersportverbond erkende watersportverenigingen. Bij elke CWO-vaarschool/vereniging in Nederland kan hetzelfde soort diploma worden behaald. Dit betekent ook, dat als je eenmaal bent begonnen met een opleiding bij de ene vaarschool/vereniging, je deze kan voortzetten bij een andere. Deze uitwisseling wordt bevorderd door het feit dat elke deelnemer, ook al haalt zij/hij geen diploma, in elk geval een vorderingenstaat meekrijgt, waarmee elders de opleiding vervolgd kan worden. Elke CWO-vaarschool/vereniging, die meedoet, moet aan de eisen van de CWO voldoen. Voor de consument is dit de garantie, dat er serieus wordt gewerkt aan een goede vaaropleiding. De CWO heeft opleidingen voor diverse scheepstypen. Diploma’s zijn er in de volgende disciplines: kielboot, zwaardboot 1-en 2-mans, jeugdboot 1-en 2-mans, windsurfen, kitesurfen, catamaran, kajuitzeiljacht, zeezeilen, buitenboordmotor en motorboot. Zo zijn er in elke discipline diploma’s te behalen. Uitgangspunt hierbij is dat bijna elke serieuze en enthousiaste deelnemer aan een cursus in staat moet zijn om een diploma te behalen.

De CWO opleidingen bij Bestevaer.

Bij WSV Bestevaer worden de volgende opleidingen sinds een aantal jaren gegeven:

  1. Eenmans jeugdzeilen, in de optimist op de niveau’s I, II en III.
  2. Windsurfen, op de F2 voor de diploma’s I en II.

Op de vervolgpagina’s staan de eisen voor de niveau’s bij het jeugdzeilen gedetailleerd. Jeugdzeilen geldt voor jongeren tot en met maximaal 15 jaar, daarboven geven we dus bij Bestevaer geen diploma’s meer uit. Hiervoor heeft de vereniging geen instructeurs. Voor windsurfen geldt dat niet, dat is niet leeftijdgebonden. Toch wordt er bij Bestevaer ook in andere disciplines gevaren, bijv. Splash(ook groepsverband), kajuitjachtzeilen en catamaran. Wil je toch een diploma in één van deze disciplines halen, dan moet je een CWO-erkende vaarschool/vereniging zoeken waar in die discipline examen afgenomen wordt. Informatie hierover kun je bij het Watersportverbond opvragen. Tijdens de lessen bij onze vereniging worden door de instructeurs vorderingenstaten gebruikt, waarop wordt afgetekend aan welke eisen door een deelnemer is voldaan. Is de lijst vol dan wordt daarvoor het betreffende CWO-diploma uitgereikt. Dit doen wij meestal in de herfst met onze bekende feestavond. Als een deelnemer de lijst niet vol maakt krijgt hij/zij de vorderingenstaat uitgereikt. Hierop kun je zien hoe ver je gevorderd bent in de zeilcursus, en kun je bijvoorbeeld op een zeilkamp de rest van de lijst afwerken en alsnog het betreffende diploma daar in je bezit krijgen. Maar ook is het van belang om deze uitgereikte vorderingenstaat te bewaren tot je weer start met lessen in het volgende seizoen, je levert hem dan weer in bij je instructeur en hij kan gelijk zien op welk niveau je gebleven was. Bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen mogen de vorderingenstaten en diploma’s alleen door CWO zeiltrainers laten afstempelen of aftekenen. Bestevaer werkt zoveel als mogelijk met gediplomeerde instructeurs. Dit houdt in dat zij de diploma-eisen kennen maar ook dat ze geschoold zijn in hulpverlenen, veiligheid, rescuevaren en lesgeven. Bij Bestevaer zeilen de optimisten(éénmans-jeugdzeilen) volgens het vorderingenstatensysteem, en is het mogelijk dat verschillende niveaus tegelijk in één les varen. Pas aan het einde van niveau CWO-III wordt er een echt examen gezeild onder het toeziend oog van een examinator. Er wordt alleen examen gezeild als de instructeur overtuigd is van voldoende niveau. CWO-I en II gaat volgens het systeem van volledig aftekenen van de vorderingenstaat. Het CWO-systeem wat we gebruiken is een hulpmiddel om de zeilcursussen aantrekkelijk en van goede kwaliteit te houden. Het plezier in zeilen staat bij ons voorop en natuurlijk niet het behalen van diploma’s of andere papieren.