Niveau II

CWO jeugdzeilen eenmans boten niveau II

Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

EISEN PRAKTIJK

 1. Boot zeilklaar en nachtklaar maken
 2. Boot te water laten, uit het water halen en verhalen
 3. Stand en bediening van de zeilen
 4. Sturen, roer- en zwaardbediening
 5. Overstag gaan
 6. Gijptechnieken
 7. Opkruisen breed vaarwater
 8. Aanlopen bovenwinds gelegen punt
 9. Afvaren van hoger wal en langswal
 10. Aankomen aan hoger wal en langswal
 11. Hangtechniek en gewichtsverdeling
 12. Boot stilleggen en op gang brengen
 13. Omslaan en oprichten van de boot
 14. Bijzondere vaartechnieken: deinzen, stilliggen
 15. Veilig handelen bij windvlagen
 16. Gesleept worden

EISEN THEORIE

 1. Schiemanswerk
 2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
 3. Reglementen
 4. Onderhoud van de boot
 5. Veiligheid

Aanbevolen literatuur:

 1. Het Zeilboek J. Peter Hoefnagels, Uitgeverij Het Goede Boek, ISBN 90 240 0667 8
 2. Optimist zeilen Karel Heijen, Theo Kramer, Marjolein Sonnema en Fredde Sonnema, Uitgeverij Hollandia, ISBN 90 6410 3291