Niveau III

CWO jeugdzeilen eenmans boten niveau III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

EISEN PRAKTIJK

 1. Boot zeilklaar en nachtklaar maken
 2. Zeil aan- en afslaan
 3. Boot te water laten, uit het water halen en verhalen
 4. Stand en bediening van de zeilen
 5. Sturen, roer- en zwaardbediening
 6. Overstag gaan
 7. Gijptechnieken
 8. Aanlopen bovenwinds gelegen punt
 9. Opkruisen nauw vaarwater
 10. Afvaren van hogerwal en langswal
 11. Afvaren van lagerwal
 12. Aankomen aan hogerwal en langswal
 13. Aankomen aan lagerwal
 14. Hangtechniek en gewichtsverdeling
 15. Boot stilleggen en op gang brengen
 16. Omslaan en oprichten van de boot
 17. Bijzondere vaartechnieken: planeren, varen op golven, achteruitzeilen
 18. Afmeren van de boot
 19. Veilig handelen bij windvlagen
 20. Zeiltrim
 21. In de sleep komen, gesleept worden, uit de sleep gaan
 22. Puzzel- en/of toertocht volbrengen
 23. Kennismaken met wedstrijdzeilen

 

EISEN THEORIE

 1. Schiemanswerk
 2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
 3. Reglementen
 4. Onderhoud van de boot
 5. Vaarproblematiek van grote schepen

Aanbevolen literatuur:

 1. Het Zeilboek J. Peter Hoefnagels, Uitgeverij Het Goede Boek, ISBN 90 240 0667 8
 2. Optimist zeilen Karel Heijen, Theo Kramer, Marjolein Sonnema en Fredde Sonnema, Uitgeverij Hollandia, ISBN 90 6410 3291