Instructeur worden

Bron: Hugo Onink

Hoe word ik instructeur Optimisten bij Bestevaer (niveau 2)?

Je moet eerst aan een aantal eisen voldoen:

  1. Binnen enkele maanden minimaal 16 jaar oud zijn;
  2. In het bezit zijn van het CWO vaardigheidsniveau III voor de éénmans open boten zoals de Optimisten;
  3. Goed kunnen zwemmen;
  4. Medisch geschikt zijn voor deze tak van watersport.

Na je aanmelding zullen in een gesprek met iemand van het bestuur de volgende punten naar voren komen:

  1. Pas je binnen de groep.
  2. Kan verwacht worden dat je het diploma instructeur binnen enkele maanden kan halen.
  3. Het opstellen van een overeenkomst tussen Bestevaer en jou; onkostenvergoedingen, hoe lang wil je les blijven geven etc.

Dan ga je assisteren bij het lesgeven. Je zal daarbij beoordeeld worden op de onderstaande punten. Als alles OK is dan ga je op voor een examen van 45 minuten waarbij je 15 minuten op het water zit. Dit examen kan bij een andere vereniging of vaarschool zijn en wordt door Bestevaer betaald. Na een geslaagd examen ben je gecertificeerd trainer niveau 2 en kan je zelfstandig les gaan geven aan de groepen op CWO niveau I en II.

Wat moet een trainer volgens de officiële tekst kunnen?

1. Begeleiding cursisten

a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers
b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers
c) Treedt op als een zeiler zich niet correct gedraagt
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid

2. Vaststellen vaardigheidsniveaus

a) Kent de niveauomschrijvingen van de CWO
b) Stelt vast op welk niveau een techniek wordt uitgevoerd
c) Registreert de voortgang van cursisten richting een beoogd lesdoel
d) Motiveert de cursist de tekortkomingen in de techniek
e) Geeft aan welke aanvullende trainingsarbeid noodzakelijk is om aan het beoogde vaardigheidsniveau te voldoen.

3. Burgerschapscompetentie

a) Gaat correct om met alle betrokkenen
b) Komt afspraken na
c) Houd zich aan beroepscode
d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie

4.Leercompetentie

a) Reflecteert op eigen handelen
b) Vraagt feedback