Werkdag 2 november 2019

Op zaterdag 2 november 2019 is de werkdag. We beginnen om 10.00 uur en om 12.00 uur wordt het beroemde broodje bal van Ben geserveerd.
Alhoewel Roel alles zoveel als mogelijk bij probeert te houden, zijn er nog genoeg
werkzaamheden over. Er moet grond aangevuld worden achter het clubhuis, de begroeiing langs het hek moet worden gesnoeid, gras tussen de beunen en trailerplaatsen gemaaid, toiletgebouw een goede schoonmaakbeurt, het clubhuis gesopt en nog wel andere zaken. Geef je dus snel op via info@wsvbestevaer.nl